انیمیشن The Jungle Bunch
انیمیشن The Jungle Bunch یک انیمیشن ساخت فرانسه در سال 2017 است. داستان آن در رابطه با جمعیت پنگوئن ها در قطب جنوب است که مورد حمله شیرهای دریایی قرار گرفته اند. افسانه ای بین پنگوئن ها وجود دارد که یک پنگوئن ببری به همراه 7 قهرمان آنها را نجات می دهد. دو پنگوئن به دنبال قهرمان افسانه ای رفته و او را به قطب می آورند. او نیز به با متحد کردن پنگوئن ها و آموزش دادن به آنها، شیرهای دریایی را شکست می دهد. داستان فیلم نکات زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
- محیط و آموزش بیشترین تاثیر را در ایجاد روحیه ماجراجویی و موفقیت طلبی در افراد دارد.
- حتی کسانی که در ظاهر برای کاری ساخته نشده اند با آموزش مناسب و قرار گرفتن در محیط می توانند به موفقیت برسند.
- اعضای گروه به تنهایی توانایی انجام کاری خاصی را ندارند اما در کنار هم و با برنامه ریزی مناسب، توانایی فوق العاده ای بروز می دهند.
- شانس و اقبال تا حدودی می تواند به فرد کمک کند تا در مورد توانایی های خود تظاهر کند اما به زودی واقعیت مشخص می شود. مهم این است که فرد نواقص خود را تا جایی که می تواند رفع کرده و در باقی موارد با همکاری با دیگر افراد آنها را پوشش دهد.
- ایمان به رهبر گروه و اجرایی برنامه هایی که او تدوین کرده، گروه را به سمت هدف پیش می برد.
- رهبر گروه باید سعی کند تا اهداف اعضای گروه را به هدف کلی گروه نزدیک کند. با قرار گرفتن در محیط و دیدن مشکلات و دادن انگیزه به افراد، اهداف افراد به هدف گروه نزدیک خواهد شد.
- در حین اجرای برنامه ها و دستورالعمل ها، باید برنامه های جایگزین هم در نظر گرفته شود. حتی ممکن است که دستورالعمل جایگزین وجود نداشته باشد اما باید خلاقیت و هماهنگی در اجرای راه کارهای دیگر، بین اعضای گروه وجود داشته باشد.
- جرئت و شهامت داشتن برای برخورد با مشکلات، بزرگترین نیرو و توانایی یک رهبر یا مدیر است. او باید این ویژگی ها را در خود نهادینه کند یا در محیطی آموزش ببیند که ترس و عقب کشیدن در آن جایی نداشته باشد. این ویژگی ها باعث می شود تا بقیه اعضای گروه هم در مواجهه با مشکلات عقب نکشیده و همپای مدیر حرکت کنند و به هدف برسند.انیمیشن شجاعت ماجراجویی کار گروهی هدف