سایت engadget
https://www.engadget.com
سایت engadget یک وبلاگ چند زبانه است که هر روز در رابطه با ابزارهای الکترونیکی مطالبی را منتشر می کند. در حال حاضر این سایت دارای ده وبلاگ است که 4 عدد از آنها به زبان انگلیسی و 6 عدد دیگر به زبان های دیگر دنیا مطلب منتشر می کنند. تیم تولید محتوا در هر یک از این وبلاگ مستقل می باشد. این سایت چند بار به عنوان بهترین سایت ها در زمینه فناوری انتخاب شده است. این سایت از سال 2005 توسط AOL مدیریت می شود.
تکنولوژی ابزار گجت نقد و بررسی