سایت اسب بخار
این سایت روزانه مطالبی را در رابطه با خودرو منتشر می کند. مقایسه خودروها با یکدیگر، نقد و بررسی خودروهای عرضه شده به بازار ایران، بررسی ویدیویی و اخبار مرتبط با صنعت خودرو جزئی از فعالیت های این سایت می باشد.