سایت آتلانتیک
سایت آتلانتیک یک نشریه آنلاین است که در کنار نشریه ای به همین نام منتشر می شود. این نشریه در سال 1857 در بوستون راه اندازی شد. این نشریه در رابطه مسائل روز آن زمان مانند جمع شدن برده داری و آموزش مطالبی را از افراد برجسته منتشر می کرد.
سایت theatlantic.com بازوی آنلاین این نشریه است که روزانه تحلیل هایی از اخبار مهم، سیاست و مسائل جهانی، آموزش، فناوری، سلامت، علم و فرهنگ را منتشر می کند.