سایت لینکداین
سایت لینکداین یک شبکه اجتماعی با گرایش کسب و کار و استخدام می باشد که از طریق وب سایت و اپلیکیشن به کاربران ارائه می شود.این سایت در دسامبر 2002 راه اندازی و بیشتر برای توسعه شبکه اجتماعی در سطح حرفه ای به کار می رود. بیشتر درآمد سایت از فروش اطلاعات کاربران کارشناسان استخدام و متخصصین فروش به دست می آید. در سال 2019 این سایت بیش از 610 میلیون کاربر در 200 کشور دارد که بیش از 250 میلیون کاربر فعال می باشند.
موسس اصلی سایت Reid Hoffman نام دارد که با تیمی از اعضای سایت پی پال و socialnet.com نسبت به راه اندازی این شبکه اجتماعی اقدام کرد. از دسامبر 2016 این سایت به طور کامل توسط شرکت مایکروسافت خریداری شده و یکی از بخش های این شرکت به حساب می آید.