سایت techcrunch
سایت techcrunch یک نشریه آنلاین است که محتوای آن بیشتر در مورد صنعت فناوری اطلاعات و شرکت های فعال در این زمینه می باشد. این نشریه اغلب در مورد مباحث کسب و کار در شرکت های فناورانه، اخبار مرتبط با تکنولوژی و نشر اطلاعات شرکت ها و محصولات، گزارش می دهد.
این نشریه در سال 2005 توسط مایکل آرینگتون راه اندازی شد. در سال 2010 شرکت AOL این نشریه را با حدود 25 میلیون دلار خرید. این نشریه هر سال یک رویداد به نام Disrupt برگزار می کند. همچنین CrunchBase یک محصول این نشریه است که اطلاعات افراد، کسب و کارها و محصولات در آن ثبت و منتشر می گردد. این نشریه همچنین جایزه ای به نام Crunchies دارد که به برترین کسب و کارها یا فناوری ها در سال اعطاء می گردد.