سایت آرس تکنیکا
آرس تکنیکا سایتی با محتوای علمی و فناوری است. این سایت در سال 1998 راه اندازی شده و هدف از موسس آن ارائه محتوای مرتبط با فناوری برای علاقه مندان درجه یک به تکنولوژی بوده است.