بخش کسب و کار در سایت CNBC
در این بخش از سایت CNBC مقالات کاربردی و خواندنی در مورد کسب و کار به زبان انگلیسی منتشر می شود.