بخش کسب و کار در سایت CNBC
https://www.cnbc.com/make-it/
در این بخش از سایت CNBC مقالات کاربردی و خواندنی در مورد کسب و کار به زبان انگلیسی منتشر می شود.
کسب و کار استارتاپ مقاله مطلب