مجموعه آیکون های رایگان برای طراحان
وجود مجموعه ای از آیکون های رایگان کمک شایانی به ارتقای نتیجه کار طراحان در سال های اخیر کرده است. این مجموعه ها از کیفیت بالایی برخوردار بوده و به رایگان بودن امکان استفاده از آنها برای همه وجود دارد. بسیاری از این مجموعه ها در محصولات و خدمات حرفه ای مورد استفاده هستند. در این مطلب چندین نمونه از این مجموعه آیکون های رایگان را معرفی می کنیم:

آیکون های راگان icons8
icons8.com

100 آیکون رایگان خطی (SVG, AI, EPS, PNG)
www.behance.net

1800 آیکون مجموعه مینیمال (Sketch, Photoshop, AI, SVG, EPS & PNG)
dribbble.com

Point & Square Color Icons Pack - AI, PNG & SVG
www.graphicsfuel.com

132 Line Icons - AI
dribbble.com

آیکون های خطی همه منظوره
dribbble.com

مجموعه آیکون های شهری - Illustrator - Sketch
citysets.co.uk

آیکون های خطی - Sketch App - Illustrator
blog.marvelapp.com

Tiny Style-Controlled Iconset - SVG
danklammer.com

20×20 Free Line Icon Set - AI, Sketch
dribbble.com

Free Line Icon Set for Designers - AI, EPS, SVG, PNG
speckyboy.com

40 Mini Icons - AI, EPS, PNG & SVG
dribbble.com


آیکون هایی که کاملا با CSS قابل استفاده هستند:
Pure CSS Icon Set - CSS
cssicon.space

Iconoo Pure CSS Icon Pack - CSS
qieguo2016.github.ioمجموعه آیکون های رنگی:
Colored Line Icons - SVG & PNG
tympanus.net

Mex~Icons – Mexican-Themed Icon Set - AI, EPS & PNG
dribbble.com

Colorful Ficons Icons - 120 Icons, PSD
dribbble.com

30 Isometric Icons - AI, EPS, PNG
graphicburger.com

Water Sports Icon Set - SVG
tympanus.net


مجموعه آیکون های Material Design
Material Icons - Sketch
www.sketchappsources.comآیکون های Glyph و Pictogram

Universal Themes Vector Icon Set - 100 Icons, SVG
speckyboy.com

آیکون های جذاب چند منظوره
gumroad.com

Dripicons v.2 Free Icon Set - PSD, AI, EPS, PDF, SVG, Sketch, Webfont
designerfuel.tumblr.com

70 آیکون وکتور ساده
gumroad.com

Gonzocons 2.0 - Icon Font
www.gonzodesign.nl