6 ابزار کاربردی برای بهره وری بیشتر
امروزه مساله بهره وری بیشتر از همیشه مورد توجه هست و ما افرادی زیادی روبرو هستیم که بهره وری برای آنها اهمیت دارد. خواسته یا ناخواسته افراد مجبور هستند که در زمان کمتر کار بیشتری انجام دهند.

انجام کارها با بهره وری بیشتر به ما کمک می کند تا بتوانیم توازن بهتری در زندگی خود ایجاد نموده و به ابعاد دیگر مانند خانواده، تفریح، شادی و ... بهتر رسیدگی کنیم. پیشرفت تکنولوژی می تواند در این زمینه کمک شایانی به ما کمک می کند. با ظهور ابزارهای مدیریت کارها، ایجاد بهره وری بیشتر در انجام کارها میسر شده است. در ادامه ابزارهایی معرفی می شود که با کمک گرفتن از فناوری به ما در رسیدن به این هدف کمک می کنند:

Mason
www.trymason.com
ابزاری برای مدیریت طراحی برنامه تحت وب شما که مراحل مختلف تولید را مستند می کند.

Proto.io
proto.io
همه نیازهای شما برای نمونه سازی را برطرف می کند.


monday.com
monday.com
یک سیستم مدیریت تیم که مدیران و کارکنان می توانند تمامی ویژگی پروژه ها و کارهای خود را در آن مدیریت و هماهنگ کنند.

ActiveCollab
activecollab.com
یک برنامه مدیریت پروژه برای افراد خلاق و سازنده که کل مسیر محصول یا خدمت و ارائه آن به مشتری به روش عالی را مدیریت می کند.

Nutcache
www.nutcache.com
یک ابزار عالی برای همکاری بین اعضای تیم در جهت رفع مشکلات فراهم می کند که در نهایت به بهبود محصول یا خدمت منجر می شود.

Lucidchart
www.lucidchart.com
استفاده از تکنیک ها تصویرسازی در این ابزار کمک می کند تا کار ارتباط سازی به نحوه بهتری انجام پذیرد. این روش خصوصا برای ایده ها یا موضوعات پیچیده مناسب می باشد.


speckyboy.com