10 سایت نمونه کار که به صورت داستانی ایجاد شده اند
تنهای چیزی که سایت نمونه کارهای یک طراح نیست عادی بودن است. البته سایت یک طرح عجیب و غریب یا لاکچری هم نباید باشد. الان در دوره ای زندگی می کنیم که سایت های شخصی به سرعت در حال رشد هستند و با سرعت هم تولید و راه اندازی می شوند. اما چیزی که یک سایت شخصی را متمایز بیان داستان شخصی فرد با دنبال کنندگان او خواهد بود.

این آدرس ها سایت های نمونه کاری هستند که یک داستان را روایت می کنند:

Moonfarmer
moonfarmer.com


Jeremi Walewicz
djwa.pl


Niccolo Miranda
www.niccolomiranda.com


Fishfinger
www.fishfinger.me


Digital Meal
www.digitalmeal.com.au


Sido
www.sido.fr


Dara Sami
www.darasami.info


Hey, I’m Phil
heyimphil.com


Mariano Pascual
www.marianopascual.me


Erik Bernacchi
eeerik.com


speckyboy.com